Transport med både
tradition och innovation

I mer än 40 år har Hägerstens Åkeri transporterat allt från livsmedel till isolering på Mälardalens vägar och västerut mot kusten. Välkomna till ett bolag som – tvärtemot rådande trend- vågar tänka nytt och agera långsiktigt. Tillsammans med kunder och personal arbetar vi innovativt för en ökad öppenhet som gynnar alla.

Vår affärsidé är att tillsammans med Schenker vara en miljömedveten och attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet och god lönsamhet

Peo Hinrichs VD

Vår verksamhet

Hägerstens Åkeri AB kör för DBSchenker AB. Vi transporterar allt från varor som ska hålla exakt +10 grader till varor som ska hållas nedfrusna i –20 graders temperatur.

Med platskontor i Stockholm, Göteborg och Vänersborg där det finns det duktiga transportledare och förmän som ser till att vi har nära och lokal kontakt med våra kunder. Våra förare säkerställer att vi har en hög servicegrad. 

Vår fordonsflotta består av ett 35 bilar och 40 släp. Vi transporterar ca 1110 ton dagligen mellan orterna Stockholm ó Göteborg, Stockholm ó Vänersborg och Vänersborg ó Göteborg

Bra utrustning. Transporter av tempererade varor ställer hårda krav på bilarna och utrustningen. Ett exempel på det är att vi enligt kundernas önskemål ofta blandar kylda och frysta varor i samma fordon, samt att vi kan kombinera våra tempererade transporter med transporterna av styckegods.

Vår Kvalitets- och Miljöpolicy

Hägerstens Åkeri AB bidrar till en långsiktigt utveckling av logistiklösningar genom att erbjuda och utveckla effektiva transporter med ständigt minskande miljöpåverkan.​

  • Håller överenskomna tider och tillser att godsets kvalitet och kvantitet förblir oförändrat under uppdraget.
  • Följer, för verksamheten, gällande lagar och förordningar.
  • Fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål.
  • Visar resultatet av vårt kvalitets- och miljöarbete.
  • Utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i miljöfrågor.
  • Prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar med normal avvägning av kvalitet och ekonomi.
  • Erbjuder välskötta fordon och utrustning, hög servicenivå och stort kunnande.

Fair Transport för hållbara transporter

Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Genom Fair transport vill Hägerstens Åkeri AB visa att vi tar ansvar, kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar vårt arbete med hållbara transporter på största allvar!

Jobba hos oss

​Vi erbjuder alla våra anställda fortbildning i tjänsten. Med oss som arbetsgivare kan du känna trygghet genom kollektivavtal och fasta scheman.

Vi är stolta över vår nära lokala kontakt med våra kunder och våra förare som säkerställer att vi har en hög servicegrad. Därför är det viktigt att du som förare har en god lokalkännedom i Stockholm, Göteborg eller Vänersborg.

Kompetenskrav för tjänsterna är:

Digitalt förarkort

YKB

CE kort

ADR intyg

Truckkort

Ansökningsformulär

Hägerstens Åkeri Hägerstens Åkeri

Kontakta oss

Transportledare Stockholm

Christopher Wetterström

0733-750 901

christopher@hagerstensakeri.se

Ekonomi, löner

Charlotte Elmstedt

0733-750 943

charlotte@hagerstensakeri.se

Fordonsteknisk rådgivare/chaufför

Mats Jansson

0733-750 904

mats@hagerstensakeri.se

Transportledare Stockholm

Fredrik Andersson

0733-750 952

fredrik.andersson@hagerstensakeri.se

Transportledare Västkusten

Max Björkman

0733-750 910

max.bjorkman@hagerstensakeri.se

Administratör, trafik

Linda Ögren

0733-750 905

linda.ogren@hagerstensakeri.se

Hägerstens Åkeri AB

Fagerstagatan 50, Stockholm, SE

Transportgatan 7, Göteborg, SE